Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng NHÂN VIÊN TẠO SẢN PHẨM VIDEO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chụp hình, quay phim Thiết kế hình ảnh Dựng phim, tạo thành phẩm phim thương mại YÊU CẦU ỨNG VIÊN Làm việc chính quy tại công ty, không nhận freelance, hay WFH. Kiến thức chụp hình, quay phim Thành thạo : Photoshop, Premiere, After Effects Nam/Nữ. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ...

Read more...
vừa được bỏ vào giỏ hàng.
Thanh toán